COMMITTED TO HAPPINESS

För varje år som går är det en viss kund som framträder allt tydligare bland alla våra kunder:  naturen.

Hur allt började

Allt började 1945 på en liten metallverkstad i östra Finland. Drivkraften var att tillverka nya – hållbara, lättanvända och vackra – möbler för utomhusbruk, för att användas av alla människor.

Born to be a classic

År 1990 uppstod Finbin® City® som gjorde varumärket Finbin® internationellt välkänt. Framgången för City® började med en designtävling för Helsingfors stad som formgivaren Hannu Kähönen vann med sitt team. Målet med tävlingen var att skapa en skräpkorg som kan tömmas på ett så enkelt, effektivt och säkert sätt som möjligt.

Designen av City® byggde på noggranna utredningar och provningar och utgjorde en lyckad tillämpning av den princip för skandinavisk formgivning som utkristalliseras i frasen ”Form follows function”. 

Under de tidiga 2000-talet insåg vi att ny teknik inte bara underlättar för våra kunder, utan kan också innebära en betydande minskning av koldioxidutsläpp från avfallshanteringen. År 2017 lanserades Finbin® CitySolar®, marknadens mest effektiva smarta skräpkorg som komprimerar avfallet med solenergi och som redan erövrat de stora städerna i Norden.

Vi skulle inte ha funnits sedan mitten av förra seklet utan våra fantastiska experters insikt i att det är just våra kunder som ger oss möjligheten att skapa nytt. För varje år som går är det en viss kund som framträder allt tydligare bland alla våra kunder:naturen.

Nu har vi bättre möjligheter än någonsin att jobba tillsammans för att både människornas lycka och naturens välfärd ska bevaras även för de kommande generationerna.