BEKANTA DIG MED MODELLBIBLIOTEKEN

Enklare planering med BIM-modeller. Genom att ladda ner en färdig BIM-modell sparar du tid och får nödvändig information direkt till din plan. Bekanta dig med våra modellbibliotek i tjänsterna ProdLib och Bimobject.com. Testa även planeringsverktyget för cykelparkering, tillgängligt i ProdLib. Cykelställets önskade mått matas in i verktyget, och verktyget räknar ut det rätta antalet cykelplatser i det valda cykelstället och skapar en DWG-bild av helheten.

BIM-modeller är tillgängliga i bland annat följande format:  3DS, 2D DWG, 3D DWG, Revit, Sketchup och ArchiCAD.

Hans Sjöholm

Hans.sjoholm@finbin.se

Mob. +46 0705 09 07 74

Jonas Redin

Jonas.redin@finbin.se

Mob. +46 0705 09 07 00

Prodlib produktbibliotek för arkitekter och konstruktörer

Vad är BIM-modeller?

BIM (Building Information Modeling) är datamodeller av till exempel produkter i digital format. De är kompatibla med olika planeringsprogram.

Testa även planeringsverktyget för cykelparkering

Cykelställets önskade mått matas in i verktyget, och verktyget räknar ut det rätta antalet cykelplatser i det valda cykelstället och skapar en DWG-bild av helheten.