DU VÄLJER EGENSKAPERNA – VI FÖRVERKLIGAR

ViVa tar modulariteten av våra modeller Akva och Vivid till en ny nivå.

Vi Lyssnar på kunderna

Ett väderskydd ska inte bara erbjuda skydd. Det ska också passa miljön när det kommer till arkitektur, geografi och väderförhållanden. Måtten och funktionerna ska vara perfekta. Våra formgivare ville ge kunderna ett nytt väderskyddsalternativ med egenskaper som är så formbara som det bara är möjligt.

Kombinera element från Akva och Vivid

Resultatet blev ViVa, ett otroligt flexibelt väderskydd som ger möjlighet att kombinera element från väderskydden Akva och Vivid samt flera andra egenskaper för att skapa ett perfekt väderskydd. Välj de egenskaper du behöver och låt vår expert erbjuda en ViVa-väderskyddslösning just för ditt ändamål.

Viva Väderskyddlösningar

VÄLJ DE EGENSKAPER DU BEHÖVER

Få ett perfekt ViVa

Modulärt

Enkel- eller dubbelsidigt

Bänk

Cykelställ

Belysning

Grön tak

Hammerglass

Beklädnad

Snölast

Ledning av regnvatten

Ytmontering/ infälld montering

Tillbehör

Kontakta våra experter!

Tillsammans tar vi fram en ViVa-väderskyddslöning som är perfekt för dig.