ANSVARSFULLHET

är handlingar.

Människorna

Människornas helhetsmässiga välbefinnande.

Miljön

Inte skräp utan råvara.

Affärsverksamheten

Affärsverksamhet på en hållbar grund.

MÄNNISKORNA

Människorna = kärnan i affärsverksamheten

Människorna utgör kärnan i vår affärsverksamhet och anställda som trivs i sitt arbete tryggar ett arbetsresultat av hög kvalitet. 

Vi bär ett socialt ansvar genom att ta hand om arbetssäkerheten och våra anställdas helhetsmässiga välbefinnande i arbetet.

Jämlikhet i vår arbetsgemenskap

Vi behandlar alla jämlikt och ger alla jämlika möjligheter till individuell tillväxt och yrkesmässig utveckling.

Gemenskap

Vi tycker att de bästa resultaten skapas då anställda trivs i sitt arbete och i sina arbetsgemenskaper.

 Gemenskapen i vår arbetsgemenskap bygger på växelverkan och känslan av samhörighet är en egenskap vi värnar om.

MILJÖN

Vi säger nej till engångsförbrukning

Vår ideologi är ”inte skräp utan råvara”. Våra produkter och lösningar hjälper våra kunder att minska på koldioxidutsläpp och främja cirkulär ekonomi.

Produkternas långa livscykel och återanvändbarhet minskar på miljöbelastningen och främjar hållbar utveckling. Produkternas huvudsakliga material är stål som är världens mest återvunna material. Läs mer om de material vi använder.

Gröna innovationer tar oss framåt

Vi kan med stolthet säga att gröna innovationer skapas hos oss. Vi har själva utvecklat ett jordvärmesystem som utnyttjar produktionsmaskinernas nedkylningsenergi för att öka vår energieffektivitet.

Bland våra produkter är den smarta papperskorgen CitySolar till 100 procent soldriven – även i våra nordiska förhållanden!

Kompenserade koldioxidutsläpp

Vi har kompenserat våra koldioxidutsläpp i kolsänkor i de finländska skogarna vilket ökar biodiversiteten.

AFFÄRSVERKSAMHETEN

Skandinaviska produkter och investeringar för den egna produktionen

Under åren 2021–2022 har vi investerat 4,5 miljoner euro i att utvidga produktionen och höja antalet årsverken i vår fabrik i Finland. År 2022 när allting är klart kommer vi att ha branschens modernaste produktionsanläggning som uppfyller även de högsta internationella kvalitetskriterierna.

Ursprungslandet för produkter som tillverkats av Finbin-Lehtovuori är alltid Finland.

Vi binder oss till kvalitet

Vi har bundit oss till hög kvalitet och kontinuerlig förbättring av den, vilket syns i våra handlingar i praktiken. Vår målningslinje, vars kvalitet följer C4-standarden, är ett bra exempel på en kvalitetsgärning som överträffar den sedvanliga kvalitetsnivån inom branschen.

Vi använder oss av kvalitets- och miljösystem som följer ISO-standarderna (9001/14001).

Hållbar leveranskedja

Vi följer hållbara anskaffningsmetoder och använder hållbara samarbetspartners.

Våra transportpartners är aktörer som tar ansvar för klimatet och deras strävan är att minska på såväl koldioxidutsläpp som bullerföroreningar.