Så underhåller du träytor

Förläng livslängden genom regelbundet underhåll

Underhåll enligt användning

Fyra årstider och flitig användning medför sina egna utmaningar för materialet. Träytan är emellertid lätt att underhålla och putsa upp så att den blir så gott som ny. Träytor ska underhållas minst en gång per år, trämöbler som står utomhus och som används ofta ska underhållas två gånger per år. Inoljning är ett snabbt och enkelt sätt att underhålla obehandlade och tidigare inoljade träytor. Laserade träytor på Finbins stadsmöbler behandlas med vattenbaserad möbelolja.

BEREDNING AV TRÄYTOR

Före behandlingen

Träytan som ska oljas in ska vara helt ren och torr. Avlägsna smuts och eventuell vax från ytan. Flagnande olja avlägsnas med borste, sandpapper eller vid behov med skrapa. 

Tvätta träytorna med ett tvättmedel som är avsett för träytor och skölj noggrant. Låt torka minst ett dygn. 

Rent och torrt trä absorberar oljan väl.

Behandlingsförhållanden

Rätt behandlingsförhållanden garanterar ett hållbart slutresultat. Utrymmet där träet behandlas ska ha en temperatur på över +5 grader och en relativ luftfuktighet under 80 procent. Undvik direkt solljus. 

Se till att luftventilationen är god och behandla alltid träet i ett utrymme, där det inte finns löst smuts och damm.

OLJNING AV TRÄ

Olja och verktyg

Träytorna på Lehtovuoris stadsmöbler behandlas med vattenlöslig möbelfärg för utomhusbruk. Bästa resultat fås genom att använda en motsvarande vattenlöslig olja.

Använd endast rena och torra penslar eller svampar.

Oljning av trä

Stryk på oljan i tunna lager med pensel eller svamp. 

Behandla systematiskt en yta i taget för att få ett så jämnt resultat som möjligt och så att ojämna lager inte bildas. 

Du kan upprepa behandlingen vid behov om träytan är helt torr. Torka bort olja som inte absorberats med en ren och torr trasa. 

Hastverk är lastverk

Träytorna ska torka minst ett dygn i ett tillräckligt torrt och varmt utrymme.