Wheelylift

Den unika Holländska uppfinningen sparar utrymme. Samtliga lyftanordningar passar för alla typer av cyklar – från racer till mountainbike.

VÄGGHÄNGDA LYFTANORDNINGAR

Det finns tre olika viktklasser. Skillnaden mellan de olika viktklasserna är styrkan på gasfjädern som hjälper till att lyfta upp cykeln. Om det blir fler tyngre cyklar i framtiden så behövs inte hela lyftanordningen bytas utan det räcker att byta ut gasfjädern.

se hur enkelt det fungerar:

VIKTKLASSER

01-12kg
Anpassade för enklare cyklar samt barncyklar.

12-24kg
Normala vuxencyklar.

18-34kg
Tyngre cyklar inklusive elcyklar.

MONTERINGSPROFILER

Det går att montera lyftanordningarna direkt på väggen men enklast är att använda monteringsprofilerna. Med monteringsprofilerna går det enkelt att justera avstånden mellan lyftanordningarna när behov uppstår.

INSTALLATION

Den nödvändiga höjden för att installera lyftanordningen är 210cm.

Installera lyftanordningen 61cm från marken. Om fler lyftanordningar installeras bredvid varandra rekommenderas, om möjligt, att installera dem på olika höjder. Höjd från mark ska då vara 61cm och 71cm respektive.

Installation av flera lyftanordningar

För att underlätta installation rekommenderas att använda våra upphängningsskenor.

De 1 meter långa skenorna rymmer 1-3 lyftanordningar
De 2 meter långa skenorna rymmer 4-6 lyftanordningar

Om lyftanordningarna installeras på SAMMA höjd så ska avståndet mellan varje lyftanordning vara 40cm.

Om lyftanordningarna installeras på OLIKA höjder så ska avståndet mellan varje lyftanordning vara 30cm.

Användningsområde

The Wheelylift är utvecklat för att spara plats och för att göra det enkelt för användaren.

Mått (längd)

700 mm

Vikt

10 kg

Material

Stål Elektrogalvaniserat