Paus- och rökskydd

Ett rymligt väderskydd fungerar också som rastkur på jobbet

Väderskydd och rastkurer från Finbin är av garanterad kvalitet. De har även detaljer som uppskattas av användarna. Våra rastkurer har luftiga, transparenta väggar som ökar säkerheten även på livliga platser, eftersom man har en öppen sikt mot trafiken runtomkring. 

Finbin väderskydd är CE-märkta