Blog navigation

Latest posts

Fungerande cykelparkeringslösningar i våra kundobjekt
Fungerande cykelparkeringslösningar i våra kundobjekt

Nybyggnaden av Nokia stads social- och hälsostation i Birkaland i Finland planerades av ARCO Architecture Company och...

Read more

Fungerande cykelparkeringslösningar i våra kundobjekt

 

Nybyggnation i historisk miljö

Nokia stads nya social- och hälsostation som ligger i kurvan av Maununkatu drar blickarna till sig med sin ljusa harmoni. Byggnaden är en kombination av mjuka toner av beige och brun, en varm träyta och finslipade detaljer.
Kronan på social- och hälsostationen, som byggdes på samma plats som sin på 1970-talet färdigställda föregångare och ersatte den låga, röda tegelbyggnaden med ett för tiden typiskt plant tak, är en ”taklanternin”. Den fungerar som ett landmärke när det är mörkt och skiner med ljuset från sina stora fönster. I byggnaden använder man sig även inomhus av många trästrukturer och -möbler. Nokia stads nya social- och hälsostation omgiven av gammalt byggnadsbestånd. Det ljusa trähuset Koto-Kavoli ligger till höger. Bakom ligger Vanha sairaala (Gamla sjukhuset) som är byggt i sten.

När man tar en titt på miljön lägger man  märke till byggnader som tydligt representerar olika epoker. Tre skyddade sjukhusbyggnader ligger precis i närheten av den nya byggnaden.
I området ligger trähuset Koto-Kavoli, som byggdes år 1922 som hem och mottagningsutrymme för kommunens läkare, samt de i sten byggda gamla sjukhuset och farsotssjukhuset från 1920- och 1930-talet. Byggnadshelheten anses vara betydande på en historisk, byggnadshistorisk, landskapsmässig och regional nivå. Byggnaderna från olika epoker utgör en byggnadshistorisk tidsavlagring som beskriver utvecklingen inom sjukvården. På samma tomt finns dessutom ett flervåningshus som byggdes 2014 och erbjuder omsorgstjänster.
Den nya social- och hälsostationen knyter ihop byggnader i olika stilar till en balanserad helhet. Även cykelgaragen och -skydden är en sömlös del av helheten.

Låsbara cykelgarage med skjutdörrar uppmuntrar till pendling med cykel.

Färger och detaljer spelar roll En av hemligheterna bakom harmonin i området verkar vara att färgerna har valts med vördnad. Färgskalan i den nya byggnaden är starkt inspirerad av de gamla sjukhusbyggnaderna och samma färgpalett har använts för utomhusmöblerna. Till exempel är ståldelarna i Finbins cykelskydd, cykelgarage och papperskorgar pulverlackerade i färgtonen RAL 8019 (grey brown) och samma färg har valts bland annat för byggnadens takrännor och stuprör. Finslipade detaljer är inte något man fäster någon särskild uppmärksamhet vid, men de spelar en avgörande roll för helhetsintrycket.

Vi har sett ett ökat intresse för miljömöblernas färgläggning. I stället för att automatiskt välja traditionella grå, svarta eller skogsgröna ytor på papperskorgarna, vill man att färgerna ska passa in i den rådande miljön, förmedla stadsdelens anda eller följa stadens egna varumärkesfärger. På begäran från planerare uppdaterade vi därför vår standardfärgkarta vid årsskiftet för att bättre möta dagens krav. Kartan innehåller eleganta, jordnära färger och pigga effektfärger.

 

Färgtonerna på trädelarna och de pulverlackerade ståldelarna i cykelskydden och Kuru-bänkarna återspeglar färgvärlden i de omgivande byggnaderna.

Kom fram säkert med olika fordon

En hinderfri och säker passage för kunder och personal på social- och hälsostationen är en viktig del av helheten. Byggnaden har ett flertal olika funktioner och man anländer bl.a. med personbil, cykel, till fots, med taxi eller ambulans. Det finns också flera entréer, även om en stor del av trafiken går via huvudentrén. Smidiga trafikarrangemang spelar en viktig roll i gårdsplaneringen och påverkar placeringen av gårdsmöbler som cykelskydd och -garage Säkra cykelparkeringslösningar har ökat i popularitet de senaste åren i takt med att mer värdefulla cykelmodeller, som elcyklar, har blivit allt vanligare. Genom att erbjuda en säker och väderskyddad cykelparkering för personalen, uppmuntrar man till att använda cykeln för pendling. Den bästa lösningen för detta är ett låsbart cykelgarage med skjutdörrar. Ett cykelskydd i kombination med ett robust ramlåsställ lämpar sig även som cykelparkering för kunder.

Bekanta dig med Finbins cykelparkeringslösningar.

 

Finbins cykelskydd Viva och cykelställ CubiQ Standard utgör en fungerande och säker cykelparkering.

 
Posted in: Kundreferens