UNDERHÅLLSANVISNINGAR OCH GARANTI

Finbin – Lehtovuori är kända för sin höga kvalitet sedan år 1945.

Underhåll av ytmaterial

Olika ytmaterial kräver olika typ av service och rengöring.

Vi har sammanställt anvisningar för underhåll och återvinning av olika ytor, så att du kan sköta om produkterna enkelt och smidigt under hela livscykeln.

Garanterad trygghet

Citypack är formgiven och tillverkad i Finland. Finbin-produkterna har en 24 månaders garanti på material och delar.

Träytor, lås, gångjärn och gasfjädrar har 12 månaders garanti.

METALLYTOR

Rengöring av metallytor

Med regelbunden rengöring varar metallytor nästan för evigt. En pulverlackerad färgyta kan rengöras med vatten, för rostfritt stål rekommenderar vi rengöringssprejer avsedda för rostfritt stål. 

Särskilt ytor som utsätts för gatu- och havssalt bör rengöras regelbundet för att förhindra korrosion.

Rostfritt stål

Även rostfritt stål kan få ytrost, men detta skadar inte materialet på djupet. Vid rengöring av rostfritt stål bör man inte använda slipmaterial eller verktyg som tillverkats av stål eller kolstål.

Rostfritt stål kan rengöras med ett rengöringsmedel för rostfritt stål (pH över 8).

Pulverlackerade metallytor

Pulverlackerade metallytor är en hållbar lösning, men ibland behöver de också repareras. 

Borsta bort rost eller använd tillräckligt finkornigt sandpapper, använd till exempel zinkprimer som primer på ytan. Kontrollera produktens ursprungliga färgnyans, använd sprayfärg och färdigställ ytan med lack.

Bättra på målade metallytor

Vi rekommenderar en alkydbaserad, lösningsbaserad målarfärg för att bättra repor i metallen som uppstår till exempel i samband med monteringen. En sådan färg är till exempel Teknos Teknolac Combi 50.

Det är bäst att måla över reporna så snabbt som möjligt efter att de uppstått.

TRÄYTOR

Rengöring av träytor

Produkter som har en träyta kan rengöras med vatten och ett milt rengöringsmedel om det behövs. Produkter som har en målad yta innehåller inga skadliga ämnen och kan tvättas bekymmersfritt med hänsyn till miljön.

Laserade eller oljade träytor

Träytor som behandlats med lasyr eller olja bör behandlas med vattenspädbar lasyr eller olja som passar den ursprungliga ytan med 1–2 års mellanrum. 

Möbler som står utomhus runt året behöver underhållas oftare, medan underhållsintervallet för träytor på väderskyddade ställen kan vara betydligt längre.  

Målad träyta

Täckmålade träytor bör underhållsmålas med ett par års mellanrum eller senast då färgytan är sliten och träytan synlig. 

Underhållsmålningen görs med en nyans som motsvarar den ursprungliga RAL-färgnyansen. 

ÅTERVINNING AV PRODUKTERNA

Återvinning av metalldelar – nytt stål av ståldelarna

Metalldelar, liksom alla ståldelar, kan återvinnas nästan i all oändlighet. Av återvunnet stål kan man tillverka nytt stål, vilket främjar cirkulär ekonomi och minskar på koldioxidutsläppen. 

Du kan återvinna alla metalldelar som metallavfall.

Återvinning av trädelar – från trä till energi

Behandlat trä (värmebehandlat, målat, betsat, lackat) kan återvinnas som träavfall, vilket kan användas i energiproduktionen genom förbränning eller flisning.  

Återvinningssättet beror på hur träet har ytbehandlats. Kontrollera de aktuella återvinningsanvisningarna hos din lokala avfallsstation!

Återvinning av betong – en ökande trend

Betongen i betongsocklar och -fundament kan återvinnas som råvara i betongproduktionen.

Krossad betong kan utnyttjas till exempel i tillverkning av ny betong eller schaktning.