Finbin Care

Finbin Care

Finbin® Care är en kartbaserad app som utnyttjar positioneringsteknik och som du kan använda för enkel hantering av hundratals gatumöbler (t.ex. skräpkorgar och parkbänkar) från en smartphone eller dator.

Positioner på kartan – förmedling av serviceorder med smartphone Egenskaper

Finbin® Care fungerar som en molnbaserad tjänst, vilket gör att den kan användas med en smartphone eller dator via en internetanslutning. Ingen installation av programvara behövs.

Finbin® Care visar bl.a. grundläggande information om möblerna, deras positioner på kartan och meddelanden och möjliggör schemaläggning av underhållet.

Er administratör kan skicka serviceorder och felmeddelanden från Finbin® Care med sin smartphone direkt till de underhållsansvariga.

Möblerna kan också allokeras till olika underhållskretsar, varpå serviceorderna och meddelandena styrs via e-post direkt till rätt person. Med appen kan man också schemalägga periodiska kontroller.

Finbin® Care effektiviserar avfallshanteringen och minskar dess koldioxidavtryck.

Program för sophantering för kommuner och fastighetsbolag

Finbin® Care är ett mycket användarvänligt kontrollsystem för stadsmöbler och avfallshantering till exempel för städer eller fastighetsbolag. Care lokaliserar möblerna utifrån deras NFC/QR-koder som kan avläsas med en smartphone. Positionen för möbler som registrerats i systemet är alltid känd.

Finbin® Care kan dessutom användas för att engagera slutanvändarna i avfallshanteringen: ni kan välja att ge dem möjlighet att till exempel begära tömning av en skräpkorg i systemet med sin egen mobiltelefon.

Med hjälp av Finbin® Care kan ni lokalisera och hantera ett omfattande möblemang som består av till exempel utomhusbänkar, skräpkorgar, lyktstolpar, cykelställ, väderskydd och lekredskap. Ni kan även låta slutanvändarna begära reparation av en möbel eller tömning av ett avfallskärl hos avfallshanteringen med sin egen smartphone.

Designad och producerad i Finland.